Hotarari 2013

Info Comuna

Informatii de interes public

Compartimente

Alte informatii publice

Servicii

Hotarare nr. 45/27.11.2013

Privind completarea HCL - Padina, judetul Buzau nr.9/2013.

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 43/27.11.2013

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate(forma revizuita) indicatorii tehnico-conomici, planul anual de evolutie a tarifelor si Documentul de pozitie aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau"

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 48/11.12.2013

Privind Aprobarea criteriilor privind limitele mineime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor comform L416/276/2010.

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 44/27.11.2013

Hotarare privind organizarea si functionarea pentru anul 2014-2015 a retelei scolare a unitatilor  de invatamant de pe raza comunei Padina , judetul Buzau

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 41/27.11.2013

Hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 50/11.12.2013

Privind aprobarea contului de executie.

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 46/27.11.2013

Privind comlpletarea HCL -Padina, judetul Buzau nr.10/2013

Vizualizeaza