Hotarari 2020

Info Comuna

Informatii de interes public

Compartimente

Alte informatii publice

Servicii

HCL nr. 10

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri locale in comuna Padina, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL

Vizualizeaza   

HCL nr. 11

HCL privind utilizarea sumei de 687.000 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea cheltuielilor privind executia lucrarii ”Modernizare drumuri locale in com. Padina, jud. Buzau”

Vizualizeaza   

HCL nr. 12

HCL privind modificarea si completarea HCL nr. 55/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020, la nivelul UAT Padina, jud. Buzau

Vizualizeaza   

HCL 29 DIN 16.09.2020

HCL privind aprobarea anularii accesoriilor

Vizualizeaza   

HCL 31 DIN 16.09.2020

HCL privind completarea listei de investitii

Vizualizeaza   

HCL 32 DIN 28,10.2020

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

HCL 33 DIN 28,10.2020

HCL privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza   

HCL 34 DIN 28,10.2020

HCL privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate

Vizualizeaza   

HCL 37 DIN 28,10.2020

HCL privind completarea listei de investitii

Vizualizeaza   

HCL 38 DIN 28,10.2020

HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii

Vizualizeaza   

HCL 39 DIN 25,11.2020

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza   

HCL 40 DIN 25,11.2020

HCL privind incetare mandat consilier local

Vizualizeaza   

HCL 41 DIN 16,12.2020

HCL privind aprobare plan de actiuni

Vizualizeaza   

HCL 42 DIN 16,12.2020

HCL privind aprobarea planului de paza

Vizualizeaza   

HCL 43 DIN 16,12.2020

HCL privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli

Vizualizeaza   

HCL 44 DIN 16,12.2020

HCL privind actualizare nivel chirii

Vizualizeaza   

HCL 46 DIN 16,12.2020

HCL privind completarea anexei 1 - plan de achizitii

Vizualizeaza   

HCL 47 DIN 16,12.2020

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie 2021 - martie 2021HCL 23 din 29.07.2020

HCL privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuala si actualizare a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al com. Padina

Vizualizeaza   

HCL 25 din 29.07.2020

privind apobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor

Vizualizeaza