Hotarari 2021

HCL 13 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul Buzău  

Vizualizeaza   

HCL 14 DIN 21.04.2021

Hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

Vizualizeaza   

HCL 15 DIN 21.04.2021

Hotarare privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 - 2021

Vizualizeaza   

HCL 16 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau, pentru cursele regulate de transport public de persoane

Vizualizeaza   

HCL 17 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

HCL 18 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 com. Padina, jud. Buzau  

Vizualizeaza   

HCL 19 DIN 19.05.2021

Hotarare privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

Vizualizeaza