Hotarari 2021

HCL 15 DIN 21.04.2021

Hotarare privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 - 2021

Vizualizeaza   

HCL 16 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau, pentru cursele regulate de transport public de persoane

Vizualizeaza   

HCL 17 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

HCL 18 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 com. Padina, jud. Buzau  

Vizualizeaza   

HCL 19 DIN 19.05.2021

Hotarare privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

Vizualizeaza   

HCL 20 DIN 19.05.2021

Hotarare privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără  stăpân din com. Padina, jud. Buzau

Vizualizeaza   

HCL NR. 7 DIN 24.02.2021

Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”PROGAZ BUZAU 2020”, la care com. Padina este membru asociat

Vizualizeaza