Hotarari 2021

HCL NR. 8 DIN 31.03.2021

Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Eco Buzau 2009”, la care comuna padina este membru asociat

Vizualizeaza   

HCL NR. 9 DIN 31.03.2021

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente...

Mai mult Vizualizeaza   

HCL NR. 10 DIN 31.03.2021

Hotarare privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina , judeţul Buzău

Vizualizeaza   

HCL NR. 11 DIN 31.03.2021

Hotarare privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada APRILIE 2021 – IUNIE 2021

Vizualizeaza   

HCL 12 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021                   

Vizualizeaza   

HCL NR. 6 DIN 27.01.2021

Hotărâre privind nominalizarea de către CLP a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

HCL NR. 5 DIN 27.01.2021

Hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcții privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău,prin transformarea nivelului unui post contractual de execuție

Vizualizeaza