Hotarari 2021

HCL 27 DIN 28.07.2021

Hotarare privind rectificarea I a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe anul 2021

Vizualizeaza   

HCL 28 din 11.08.2021

pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

Vizualizeaza   

HCL 21 DIN 30.06.2021

Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala A.D.I. ”Buzau 2008” sa voteze aprobarea retragerii com. Valcelele din Asociatie 

Vizualizeaza   

HCL 22 DIN 30.06.2021

Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantulu UAT in Adunarea Generala a A.D.I. ”Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii com. Catina in Asociatie

Vizualizeaza   

HCL 23 DIN 30.06.2021

Hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al com. Padina, jud. Buzau

Vizualizeaza   

HCL 13 DIN 21.04.2021

Hotarare privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul Buzău  

Vizualizeaza   

HCL 14 DIN 21.04.2021

Hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

Vizualizeaza