Hotarari 2021

Anexa nr. 1 la hcl 28 din 11.08.2021

Vizualizeaza   

Anexa nr. 2 la hcl 28 din 11.08.2021

Vizualizeaza   

Anexa nr. 3 la hcl 28 din 11.08.2021

Vizualizeaza   

Anexa nr. 4 la hcl 28 din 11.08.2021

Vizualizeaza   

HCL 24 DIN 30.06.2021

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizeaza   

HCL 25 DIN 28.07.2021

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”,apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situatin str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare

Vizualizeaza   

HCL 26 DIN 28.07.2021

Hotarare privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud.Buzău pe trimestrul al – II - lea 2021, pe cele două secțiuni

Vizualizeaza