Dispozitii 2015

Dispoziţia nr. 193/2015

Dispoziţie privind aprobarea în plată a ajutorului social fam.d-lui Moise Gheorghe

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr. 194/2015

Dispoziţie privind aprobarea în plată a ajutorului social fam. d-nei Hogea Elena

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr. 195/2015

Dispoziţie privind modificarea dreptului de ajutor social d-nei Mavrodin Marcela

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr 196/2015

Dispoziţie privind modificarea dreptului de ajutor social fam. d-nei Cotea Elena Nuţi

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr. 197/2015

Dispoziţie rivind axcordarea dreptului de alocaţie famuilială pentru susţinerea familiei d-lui Niţu Ştefan

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr. 198/2015

Dispoziţie privind angajarea d-nei Beceru Alina, pe funcţia contractuală de referent registrul agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

Dispoziţia nr. 199/2015

Dispoziţie privind persoanele desemnate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral la nivelul comunei Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza