Hotarari 2014

Hotarare nr. 18/09.04.2014

privind aprobarea contului de executie al CL Padina pe trimestrul I, 2014

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 19/09.04.2014

prin care nu se stabilesc taxe de pasunat in anul 2014...

Vizualizeaza   

Hotarare nr.20/23.04.2014

privind stabilirea unui drept de servitute, neexclusiva, asupra drumului DV nr. crt. 69, A 52, hg 1348/2001...

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 24/18.06.2014

privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Padina pentru perioada iulie-septembrie 2014

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 23/18.06.2014

privind utilizarea sumei de 226000 lei din excedent bugetar pentru continuarea lucrarii "Alimentare cu apa in zona Satul Nou" comuna Padina, judetul Buzau

Vizualizeaza   

Hotarare nr. 22/18.06.2014

privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau, pe anul 2014

Vizualizeaza