Hotarari 2015

Hotărârea nr. 46/2015

Hotărâre privind aprobarea criteriilor privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoria de bunurio prevăzute în anexa 4 conform Legii 276/2010 de modificare şi completare a Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

Vizualizeaza