Hotarari 2015

Hotararea nr. 12/31.03.2015

privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau pe anul 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 13/31.03.2015

privind modificarea HCL 712015- Padina, judetul Buzau de aprobare a listei de investitii propuse a se realiza de catre Consiliul Local Padina, judetul Buzau in anul 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 14/31.03.2015

privind completarea HCL 612015 - Padina, judetul Buzau, cu privire la aprobarea planului de achizitii publice pentru anul20l5 la nivelul Consiliului Local Padina.

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 15/31.03.2015

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Padina pentru perioada aprilie 2015 - iunie 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 16/31.03.2015

privind completarea HCL 6/2015 - Padina, judetul Buzau, cu privire Ia aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina.

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 17/29.04.2015

privind incheierea contului de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe trimestrul I, anul 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 18/20.05.2015

privind asigurarea colectarii D.E.E.E la nivelul comunei Padina, judetul Buzau prin colectarea periodica prin operator desemnat

Vizualizeaza