Hotarari 2015

Hotărârea nr. 33/2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Padinapentru perioada octombrie 2015-decembrie 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 25 / 29.07.2015

privind modificarea regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Padina, judetul Buzau

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 26 / 29.07.2015

privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau, pe anul 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 27 / 29.07.2015

privind incheierea contului de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe trim II, anul 2015

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 9/31.03.2015

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Padina, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentafiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerințele...

Mai mult Vizualizeaza   

Hotararea nr. 10/31.03.2015

privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul comunei Padina, judetul Buzau

Vizualizeaza   

Hotararea nr. 11/31.03.2015

privind stabilirea unui drept de servitute, neexclusiva, asupra drumului de exploatare I 16 (DE 116) alflat pe raza UAT Padina, judetul Buzau Societatii Comerciale Hunt Oil Company of Romania S.R.L necesar pentru obiectivul '(Instalarea unei conducte de export gaze catre Transgaz"

Vizualizeaza