Hotarari 2015

HotărÔrea nr. 42/2015

Hotărâre privind încetarea raporturilor contractuale de concesiune a serviciului public de salubrizare, din contractul nr. 8456 din 12.11.2009 cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.

Vizualizeaza   

Hotărârea nr. 35/2015

Hotărâre privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzău pe anul 2015

Vizualizeaza   

Hotărârea nr. 34/2015

Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Padina, jud. BuzăuHotărârea nr. 36/2015

Hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr.7/2015 de aprobare a listei de investiţii propuse a se realiza de către Consiliul Local al comunei Padina, jud. Buzău în anul 2015

Vizualizeaza   

Hotărârea nr. 37/2015

Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 la nivelul Primăriei comunei Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

Hotărârea nr. 38/2015

Hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr. 6/2015 cu privire la aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

Hotărârea nr. 32/2015

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padina,jud. Buzău

Vizualizeaza